شرکت بایرکس فارس
تولید کننده کیت های تشخیص طبی در ایران
آدرس کارخانه : شیراز ، منطقه ویژه اقتصادی شیراز
تلفن : 37175159-071، 37175126-071، 1-37175290-071
فکس : 37175127-071

وب سایت در دست راه اندازی می باشد.