سرولوژی

 

سرولوژی

نام کیت

سایز

1

ASO LATEX

100T

2

CRP LATEX

100T

3

RF LATEX

100T

4

D-Dimer LATEX

50T

5

RPR

100T

6

Widal

6x5ml

7

Wright

3x5ml

6x5ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

چهار شنبه 6 آذر 1398
بازدید: 2674
    
زبان : فارسی