انعقادی

 

 

انعقادی

نام کیت

حجم

1

APTT Reagent

10x5ml

2

Calcium Chloride

6x5ml

3

Calcium Chloride

1x15ml

4

PT WITH Calcium

10x4ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

چهار شنبه 6 آذر 1398
بازدید: 2289
    
زبان : فارسی