محــــــــصولات

بیوشیمی

انعقادی

الایزا

کنترل و کالیبراتور

سرولوژی

تولید کننده کیت های تشخیص طبی در ایران


دارنده گواهینامه های ISO 13485 و GMP

اخــــبار و مقــالات

جدیدترین محـــصولات